Kentsel Dönüşüm

Nuhoğlu Demir Çelik ve İnşaat;

Kentsel dönüşümü yalnızca beton ömrünü tamamlamış yapıların yenilenmesi olarak değil, artan nüfusa paralel gelişen konut ihtiyacını, en doğru ve en çevreci yaklaşımlarla çözmek

olarak tanımlar.